REGULAMENT
REGULAMENTUL MAGAZINULUI EASTEND 2016


Punctul I. DEFINIȚII
Punctul II. TEMEIUL LEGAL
Punctul III. CONDIȚIILE GENERALE DE PRESTARE A SERVICIILOR
Punctul IV. PROCEDURA DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI
Punctul V. EXECUTAREA COMENZII
Punctul VI. LIVRARE
Punctul VII. PLATĂ
Punctul VIII. ÎNREGISTRAREA CONTULUI
Punctul IX. CONT
Punctul X. SERVICIU POST-VÂNZARE
Punctul XI. DREPT DE RETRAGERE DIN CONTRACTUL ÎNCHEIAT
Punctul XII. PROCEDURA DE RECLAMAȚIE
Punctul XIII. DISPOZIȚII FINALE

 

Punctul I. DEFINIȚII

I. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modalităţile de funcționare a Magazinului online Eastend disponibil la adresa internet: eastendshop.com. ( https://ro.eastendshop.com/) Definițiile utilizate în prezentul Regulament au înțelesul următor:
1. Administrator de date personale - Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa [Eastend societate cu răspundere limitată societate în comandită] cu sediul în Gdańsk (80-339), adresă: ul. Grunwaldzka 569, înregistrat la registrul antreprenorilor al Registrului
Naţional Judiciar Polonez coordonat de Tribunalul Districtual pentru Gdańsk-Północ în Gdańsk, Divizia VII Economică sub nr. KRS 0000517000, nr. NIP 5842736810.
2. Preț - exprimat în ROU este costul pe care Clientul trebuie să-l suporte în schimbul produsului ales; se află lângă informațiile despre Produs.
3. Prețul inițial - prețul care este vizibil în cardul produsului, în cazul produselor cu prețul redus, acest preț este marcat în mod clar sub formă de text tăiat.
4. Date personale - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, sunt prelucrate în sistemul informatic al Vânzătorului pentru a executa contractul.
5. Eastend - Magazinul online disponibil la adresa internet Eastendshop.com, administrat și deținut de Vânzător.
6. Informații comerciale - orice informație destinată în mod direct sau indirect promovării produselor, a serviciilor sau a imaginii antreprenorului sau a persoanei care exercită profesia, al cărei drept de a executa profesia depinde de îndeplinirea cerințelor definite în legile speciale, cu excepția informațiilor care permite comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice cu o anumită persoană și cu excepția informațiilor privind produse sau servicii care nu vizează atingerea unui efect comercial dorit de către entitatea care comandă difuzarea ei, în special fără remunerație sau alte beneficii de la producători, vânzători și persoanele care prestează servicii.
7. Cod de reducere - secvența de caractere care este furnizată de către Cumpărător în timpul plasării Comenzii prin intermediul Coșului și care permite reducerea Prețului Produsului aflat în Coș cu suma care rezultă din valoarea Codului de reducere. Codurile de reducere pot corespunde procentelor sau sumelor. Codurile nu se cumulează. Condițiile detaliate de utilizare a Codului de reducere sunt stabilite de fiecare dată de regulamentul Promoției legate de Codul de reducere acordat. Cumpărătorul poate primi Codul de reducere de la Vânzător sau de la un partener al Vânzătorului.
8. Consumator - persoana fizică care achiziționează produse la Eastendshop.com care nu sunt legate direct de activitatea ei economică sau profesională.
9. Cont - contul Cumpărătorului creat după Înregistrare prin intermediul căruia plasează Comenzile sau utilizează alte servicii disponibile după înregistrarea contului pe site-ul Eastendshop.com.
10. Coș - formularul electronic pus la dispoziție de către Vânzător, prin intermediul căruia Cumpărătorul efectuează cumpărături.
11. Costurile livrării - taxa pentru livrarea Produsului la Cumpărător, indicată în coș sau pe site în timpul plasării Comenzii după ce se dă clic pe butonul: „Mai departe, vreau plasa comanda”. Se aplică doar Comenzilor pe teritoriul României.
12. Cumpărător - persoana fizică (incluziv Consumator) sau persoana juridică sau o unitate organizațională stabilită la art. 331 din codul civil, care achiziționează Produsele pe site-ul web Eastendshop.com
13. Spațiu comercial - locul unde Vânzătorul își desfășoară activitatea economică și care este un bun imobil, la adresa următoare: ul Grunwaldzka 569, 80-339 Gdańsk.
14. Newsletter - serviciul de furnizare Utilizatorului a unui prospect electronic care conține informații comerciale, este prestat în cadrul contului înregistrat sau după ce Utilizatorul plasează comanda pentru serviciul de Newsletter.
15. Înregistrare - furnizarea datelor potrivite, incluziv a datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru a înregistra contul Cumpărătorului.
16. Executarea Comenzii - activitatea Vânzătorului de a furniza Produsele comandate la adresa indicată de către persoana care plasează Comanda.
17. Regulament - Regulamentul Magazinului online Eastendshop.com.
18. Publicitate - informația care încurajează să se achiziționeze sau utilizeze anumite Produse sau Servicii.
19. Vânzător - Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa [Eastend societate cu răspundere limitată societate în comandită] cu sediul în Gdańsk, adresă: ul. Grunwaldzka 569 80-339, înregistrat la registrul antreprenorilor al Registrului Naţional Judiciar Polonez coordonat de Tribunalul Districtual pentru Gdańsk-Północ în Gdańsk, Divizia VII Economică sub nr. KRS 0000517000, nr. NIP 5842736810, cu număr de contact:
a. Departament de vânzare - ro@eastendshop.com,
b. Departament de reclamații - ro@eastendshop.com,
Costul unui apel este stabilit de valoarea indicată în lista de prețuri a unui anumit Operator.
22. Produs - bunurile materiale mobile, cu excepția obiectelor vândute prin executare silită sau în alt mod prin lege, care sunt oferite de către Vânzător și destinate vânzării cu amănuntul în Magazinul online Eastendshop.com.
23. Suport durabil - materialul sau instrumentul care permite Consumatorului sau Antreprenorului să stocheze informații adresate lui personal în modul în care permite accesul la informații în viitor pe durata perioadei potrivite în ceea ce privește obiectivul acestor informații și care permite accesarea informațiilor stocate în formă neschimbată.
24. Conținut digital - datele create și furnizate sub formă digitală.
25. Contract încheiat la distanță - este un contract încheiat cu consumatorul în cadrul sistemului organizat de încheiere a contractelor la distanță, fără prezența fizică simultană a Părților exclusiv cu utilizarea unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță până la și incluzând momentul încheierii contractului.
26. Contract de vânzare - contractul încheiat cu Clientul în care există următoarele caracteristici principale ale serviciului prestat:
a. din partea Vânzătorului - obligația de a transfera Cumpărătorului proprietatea bunului și eliberarea lui,
b. din partea Cumpărătorului - obligația de a achita prețul și de a ridica obiectul.
27. Comandă - activitatea efectuată prin intermediul Coșului, în timpul căreia Persoana care plasează comanda își exprimă dorința de a achiziționa anumite Produse conform descrierilor lor, Prețului și în timpul căreia selectează forma de livrare și de Plată.
28. Remarketing - serviciul prestat în cadrul contului deținut sau în timpul/după plasarea comenzii, este reangajarea Persoanei care plasează comanda și care a deja vizitat site-ul web, dar n-a efectuat o activitate dorită.
29. Utilizator - operatorul care a obținut accesul la serviciile prestate prin înregistrarea contului pe baza regulilor stabilite în Regulament.

Punctul II. TEMEIUL LEGAL

1. Prezentul Regulament a fost redactat pe baza dispozițiilor legii în vigoare, în special:
a. Legea din 23 aprilie 1964 din codul civil (Dz. U. din 2014, poziția 121 cu modificările ulterioare),
b. Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea serviciilor pe cale electronică (Dz. U. din 2013, poz. 1422)
c. Legea din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal (Dz. U. din 2016 poz. 922 cu modificările ulterioare).
d. Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorului (Dz. U. din 2014 poz. 827).

Punctul III. CONDIȚIILE GENERALE DE PRESTARE A SERVICIILOR

1. Prezentul Regulament este regulamentul menționat la art. 8 din legea privind prestarea serviciilor pe cale electronică.
2. Magazinul Online Eastend este disponibil la adresa www.eastendshop.com, este administrat de Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa [Eastend societate cu răspundere limitată societate în comandită] cu sediul în (80-339) Gdańsk, adresă: ul. Grunwaldzka 569, înregistrat la registrul antreprenorilor al Registrului Naţional Judiciar Polonez coordonat de Tribunalul Districtual pentru Gdańsk-Północ în Gdańsk, Divizia VII Economică sub nr. KRS 0000517000, nr. NIP 5842736810.
3. Cumpărătorul poate obține acces la prezentul Regulament în orice moment prin intermediul secțiunii „Regulament” disponibile pe site-ul Magazinului - Eastendshop.com și poate descărca și printa conținutul lui.
4. Trimiterea confirmării Cumpărătorului a dispozițiilor importante ale Contractului de vânzare a Produselor se efectuează prin poşta electronică, după ce Cumpărătorul a indicat adresa de e-mail actuală. Alte Comenzii pot fi vizualizate în Panoul Clientului după logarea în Cont.
5. Informațiile privind Produsele disponibile pe site-ul web al Magazinului, în special descrierile lor, parametrii tehnici și de utilizare sau prețuri, sunt o invitație la încheierea contractului, în conformitate cu art. 71 din codul civil.
6. Cumpărătorul acceptă că vânzarea Produselor pe Eastendshop.com se desfășoară prin intermediul sistemului teleinformatic care garantează prelucrarea, stocarea, trimiterea și primirea datelor prin rețelele de telecomunicaţii în conformitate cu legea din 18 iulie 2002 privind prestarea serviciilor pe cale electronică.
7. Logotipul Eastend este o marcă comercială și este protejat prin lege în conformitate cu dispozițiile legii din 30 iunie 2000 legea privind proprietate industrială (Dz. U. 2001 nr. 49 poz. 508). Denumirile comerciale, denumirile, descrierile sunt protejate prin lege și reprezintă secretele comerciale ale întreprinderii în sensul dispozițiilor codului civil și ale altor legi.
8. Fotografiile aflate pe site sunt protejate prin lege în conformitate cu legea din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (Dz.U. 2006 nr. 90 poz. 631). Fotografiile și descrierile aflate sub anumite Produse vin de la Vânzător, producători și distribuitori.
9. Prin acceptarea prezentului Regulament și a Politicii de Confidențialitate care face parte integrantă din acesta, Cumpărătorul se obligă să utilizeze Magazinul online Eastendshop.com conform destinației sale și conform dispozițiilor prezentului Regulament.
10. Pentru a utiliza site-ul Eastendshop.com Cumpărătorul trebuie să dețină un dispozitiv cu software-ul instalat care îi permite să navigheze pe site-urile web și care oferă accesul la Rețeaua Internet.
11. Pentru a plasa Comanda, Cumpărătorul trebuie să aibă o adresă de e-mail activă și un număr de telefon activ. În cazul selectării formei de livrare prin curier GLS este necesar să se furnizeze numărul de telefon celular.
12. Cumpărătorul acceptă că prin plasarea Comenzii Vânzătorul are dreptul să prelucreze Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului numai în măsura în care este necesară:
a. pentru executarea Comenzii,
b. pentru serviciul post-vânzare,
c. în caz de consimțământul exprimat în mod voluntar și separat - și pentru activitățile de marketing,
d. pentru exercitarea unui drept în instanță legat de activitatea comercială desfășurată de Vânzător și în scopuri fiscale;
13. Cumpărătorul sau Utilizatorul trebuie să se abțină de la orice activitate care ar putea prejudicia interesele lui Eastendshop.com sau care cauzează un prejudiciu. Cumpărătorul sau Utilizatorul acceptă că orice activitate care prejudiciază funcționarea lui Eastendshop.com poate fi notificată de Vânzător autorităților competente.
14. Accesul la site-urile Eastendshop.com este posibil prin intermediul rețelelor de socializare - Facebook.com., Twitter.com și Instagram, YouTube i Google+.
15. Vânzătorul execută comenzile pe teritoriul României.
16. Vânzătorul organizează acțiunile promoționale despre care va informa Clienții pe site-ul web sau prin Newsletter.
17. Vânzătorul declară că în cazul mai multor acțiuni promoționale în același timp, beneficiile referitoare la fiecare nu se cumulează. Clientul va fi în acest caz beneficiarul acțiunii promoționale pentru care a exprimat interesul de a participa în primul rând.

  Punctul IV. PROCEDURA DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI

  1. Pentru a încheia un Contract de vânzare valid prin intermediul Magazinului online este necesar să se intre pe site-ul web eastendshop.com, să se alege Produsul din oferta afișată a Magazinului, cantitatea, locurile de livrare și formele de Plată pe baza mesajelor afișate Clientului și a informațiilor disponibile pe site.
  2. În cazul în care Cumpărătorul are un Cont, înainte de a plasa Comanda se poate loga în Contul său. Deținerea unui Cont nu este necesară pentru a plasa Comanda.
  3. În cazul în care Cumpărătorul are Codul de reducere, înainte de a plasa comanda trebuie să introducă numărul lui în câmpul potrivit. Prețul Produsului selectat în Coș va fi redusă în mod automat cu suma care rezultă din valoarea Codului de reducere. Pentru evitarea oricărui dubiu, un singur Cod de reducere poate fi utilizat doar pentru a comanda un singur Produs.
  4. Cumpărătorul selectează Produsul prin adăugarea lui în coș.
  5. Până la momentul apăsării butonului „Confirmă achiziția” Cumpărătorul are posibilitatea de a modifica datele introduse în ceea ce privește selectarea Produsului. În acest scop trebuie să urmărească mesajele afișate și informațiile disponibile pe site.
  6. Prețul Produsului nu include costurile de livrare. Costurile de livrare sunt definite în Punctul VI punctul 2.
  7. După ce Cumpărătorul care utilizează Magazinul a furnizat toate informațiile, Cumpărătorul va fi direcționat mai departe pentru a selecta modalitatea de plată, și anume:
  a. poate selecta modalitatea de plată ,,plată prin transfer” ;
  După ce Cumpărătorul a selectat modalitatea de plată, va fi informat despre Comanda plasată.
  8. Pentru a plasa comanda trebuie să dea clic pe icoana „Confirmă achiziția”. Dând clic pe butonul Cumpărătorul îşi exprimă voinţa de a încheia Contractul de vânzare cu Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa [Eastend societate cu răspundere limitată societate în comandită] cu sediul în Gdańsk în conformitate cu Regulamentul.
  9. După ce Cumpărătorul plasează comanda, primește un e-mail care conține confirmarea finală a tuturor elementelor importante ale contractului și ale Comenzii.
  10. Contractul este considerat ca fiind încheiat cu momentul în care Cumpărătorul dă clic pe icoana „Confirmă achiziția”. În cazul în care Cumpărătorul este un Consumator, se aplică dispozițiile legii din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorului (Dz. U. 2014 poz. 827). Dând clic pe buton, Cumpărătorul confirmă în plus că este de acord să primească notele de plată sub formă de factură electronică la adresa de e-mail indicată.
  11. În cazul în care executarea Comenzii nu este posibilă din cauza lipsei de Produs comandat sau de cantitate comandată a unui anumit Produs, Vânzătorul va informa Cumpărătorul pe cale electronică că Comanda nu poate fi executată. În cazul în care s-a efectuat Plată înainte de a livra Comanda, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului suma plătită în termen de 14 zile de la ziua în care s-a încheiat contractul.
  12. Cumpărătorul are dreptul să anuleze Comanda trimițând imediat, cel mai târziu în momentul schimbării stării comenzii pentru „executată”, informația privind renunțarea la Comandă la adresa: ro@eastendshop.com. Anularea Comenzii nu constituie actul legat de retragere din contract.
  13. Vânzătorul confirmă trimiterea Comenzii trimițând Cumpărătorului numărul scrisorii de trăsură la adresa de e-mail.
  14. Persoana care a plasat comanda poate urmări starea de executare a Comenzii în Contul în secțiunea „Comenzile tale”.
  15. Toate produsele oferite pe site-ul Eastendshop.com sunt noi, fără defecte fizice sau vicii juridice și au fost introduse în mod legal pe piață.
  16. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Prețurile Produselor, Costurile de livrare, de a introduce Produsele noi și de a le elimina pe cele indisponibile și de a organiza acțiuni promoționale. Modificările de mai sus nu pot încălca niciun drept al Cumpărătorului, în special drepturile care rezultă din dispozițiile actelor juridice menționate la punctul II din Regulament.

  Punctul V. EXECUTAREA COMENZII

  1. Cumpărătorul poate plasa Comanda în fiecare zi a săptămânii, dar Vânzătorul nu execută Comenzi în sărbătorile legale și în zilele în care Magazinul este închis. în astfel de cazuri Vânzătorul va executa Contractul cel mai târziu în termen de 14 zile de la plasarea Comenzii.
  2. Executarea Comenzii va avea loc imediat după încheierea Contractului, dar cel mai târziu în termen de 14 zile de la momentul încheierii lui.

  Punctul VI. LIVRARE

  1. Vânzătorul execută livrarea Produsului prin curierat sau prin ridicarea din punctul poștal, dar livrarea este limitată la teritoriul României și este efectuată la adresa indicată de către Cumpărător în timpul plasării Comenzii.
  2. Livrarea Produselor comandate se efectuează:
  a. Costul de livrare a produsului Comandat pe teritoriul României pentru Comenzi sub 380 ROU (incluziv reducerile) este de 19 ROU, expedierea este realizată prin GLS.
  b. Pentru toate Comenzile de valoare peste 380 ROU (incluziv reducerile) livrarea este gratuită și este efectuată prin curier GLS.
  3. Cumpărătorul selectează furnizorul serviciilor de livrare în timpul plasării Comenzii. Termenul de executare a livrării include:
  a. timpul de expediere a produsului, care este de o zi lucrătoare, și în cazuri speciale se poate prelungi la maxim 14 zile, despre care Cumpărătorul va fi informat în avans;
  b. timpul de livrare a companiei de transport, care este de la 3 la 5 zile lucrătoare de la ziua expedierii Comenzii de către Magazin.
  4. După predarea Produsului de către reprezentantul firmei de curierat, Cumpărătorul trebuie să verifice dacă Produsul nu are deteriorări mecanice care rezultă din transport. În cazul în care nu există deteriorări sau alte obiecții, Cumpărătorul confirmă predarea Produsului cu semnătura olografă.
  5. În caz de retragere din contract Clientul are dreptul să returneze Produsul prin curierat sau printr-o altă formă, Clientul suportă costurile de returnare.

  Punctul VII. PLATĂ

  1. Vânzătorul permite efectuarea plății prin intermediul metodelor următoare:
  a. Plată prin transfer, Plățile sunt gestionate de societatea PayLane sp. z o.o. cu sediul în Gdańsk, adresă: ul. Norwida 4, cod poștal: 80-280, KRS: 0000227278.

  Punctul VIII. ÎNREGISTRAREA CONTULUI

  1. Pentru a crea contul este necesară o Înregistrare gratuită.
  2. Înregistrare se efectuează prin intermediul formularului aflat pe site-ul Eastendshop.com, în timpul plasării comenzii sau în timpul abonării la serviciul de Newsletter. Formularul conține câmpurile care trebuie completate pentru a înregistra Contul.
  3. În funcție de modul de înregistrare, Înregistrarea se efectuează prin furnizarea următoarelor date:
  a. adresă de e-mail (identificator),
  b. parolă,
  c. nume și prenume,
  d. adresă de domiciliu,
  e. număr de telefon de contact.
  4. După completarea corectă și trimiterea formularului de înregistrare, Cumpărătorul va primi la adresa de e-mail o confirmare a Înregistrării și a creării Contului. Cu momentul creării Contului, Cumpărătorul poate achiziționa produse utilizând Contul.
  5. Datele furnizate de către Cumpărător vor fi utilizate doar pentru executarea corespunzătoare a Contractului încheiat cu Vânzător și pentru desfășurarea activității sale economice, în special în ceea ce privește chestiunile: contabile, legate de serviciul clienți constant și pentru a verifica îndeplinirea anumitor cerințe necesare pentru crearea Contului.
  6. Orice Date cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu dispozițiile legii privind protecția datelor cu caracter personal al căror Eastend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa [Eastend societate cu răspundere limitată societate în comandită] cu sediul în Gdansk este administratorul. Vânzătorul informează că are sistemul informatic cu protecțiile adecvate care împiedică transferarea Datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului terților.
  7. Cumpărătorul are dreptul de a accesa la datele cu caracter personal proprii stocate la sediul Vânzătorului și de a le rectifica.
  8. Informațiile privind protecția datelor cu caracter personal se află în Politica de Confidențialitate care constituie o parte integrantă a prezentului regulament.

  Punctul IX. CONT

  1. Înregistrarea Contului permite Cumpărătorului:
  a. plasarea directă a Comenzii,
  b. modificarea datelor furnizate în orice moment,
  c. vizualizarea istoricul Comenzilor,
  d. punerea Produselor în preferate,
  e. abonarea la Newsletter.
  2. Adresa de e-mail (identificator) și parola indicată au un caracter confidențial și sunt secretul comercial care este protejat prin lege, prin urmare Cumpărătorul nu are dreptul să pună la dispoziție informațiile de mai sus sau cele indicate necesare pentru Înregistrarea Contului, cu excepția cazului în care Cumpărătorul pune la dispoziția datele proprii membrilor familiei sau colaboratorilor care utilizează Contul în numele lui.
  3. După ce Utilizatorul a furnizat informațiile necesare, va primi un link de activare la adresa de e-mail indicată, în care Utilizatorul va fi cerut să activeze contul „cu” sau „fără” opțiunea de Newsletter. Exprimarea consimțământului pentru Newsletter în timpul activării Contului este voluntară.
  4. Utilizatorul are dreptul de a modifica serviciile suplimentare legate de cont în orice moment dând clic pe fereastra checkbox.
  5. Utilizatorul Contului are dreptul de a șterge Contul în orice moment fără a da motive. Procedura de ștergere a Contului necesită trimiterea de către Utilizator a unei declarații de voință privind renunțarea la serviciu la următoarea adresă de e-mail: sklep@eastend.pl. Vânzătorul confirmă ștergerea Contului Utilizatorului trimițându-i un mesaj electronic.

  Punctul X. SERVICIU POST-VÂNZARE

  1. Serviciul post-vânzare este un serviciu dedicat clienților noștri. Permite serviciul Clientului prin notificarea:
  a. reclamației unui Produs,
  b. returnării unui Produs.
  2. Notificarea situațiilor de mai sus se efectuează prin e-mail la adresa: ro@eastendshop.com Solicitant trebuie să indice:
  a. în caz de reclamație, lista de defecte cu descrierea lor și data producerii defectului,
  b. adresa,
  c. modalitate de livrare a Produsului la Eastendshop.com,
  d. date de contact,
  e. numărul contului bancar și informații cu privire la plată.
  2. Prin acceptarea Regulamentului, Clientul este de acord cu emiterea și trimiterea facturilor rectificative de Vânzător pe cale electronică la adresa de e-mail indicată de Client în timpul înregistrării sau în timpul plasării Comenzii. În același timp Clientul declară că va primi facturile electronice de mai sus la adresa de e-mail indicată.

  Punctul XI. DREPT DE RETRAGERE DIN CONTRACTUL ÎNCHEIAT

  1. Cumpărătorul care este un Consumator și care a încheiat un contract la distanță, poate retragere din el fără să dea motive, depunând o declarație corespunzătoare în scris în termen de 14 zile de la data livrării Produsului.
  2. Declarația trebuie depusă trimițând un e-mail la adresa: ro@eastendshop.com
  3. În caz de o retragere din contract validă de către Cumpărător, contractul este considerat ca nefiind încheiat, iar Părțile sunt obligate să returneze imediat prestațiile reciproce în termen de 14 zile.
  4. Cumpărătorul trebuie să trimită înapoi Produsul la adresa Vânzătorului de mai jos. Vânzătorul confirmă Cumpărătorului returnarea Produsului printr-un mesaj electronic.
  Adresa: Adresa completă se găsește pe factura de achiziție
  5. Dreptul de retragere din contract încheiat nu exclude drepturile Cumpărătorului care decurg din lipsa de conformitate a produsului cu contractul.
  6. Cumpărătorul are posibilitatea de a returna Produsul în termen de 14 de la data livrării dacă Produsul nu a fost utilizat.

  Punctul XII. PROCEDURA DE RECLAMAȚIE

  1. În domeniul de aplicare a procedurii de reclamație, Vânzătorul este responsabil pe baza garanției pentru defectele fizice sau viciile juridice ale Produsului în conformitate cu art. 577 și următoarele din codul civil.
  2. Declarația persoanei care depune Reclamația trebuie depusă trimițând un e-mail la adresa: ro@eastendshop.com
  a. cu motivul reclamației;
  b. cu modalitatea de reclamație, indicând dacă persoana care depune reclamația cere o reparație gratuită, o înlocuire pentru un Produs nou sau retragerea din contract dacă defectul este semnificativ.
  c. cu semnătura și datele actuale ale persoanei care depune reclamația cu adresa corectă.
  3. La baza soluționării reclamației stă lipsa de conformitate a produsului cu contractul încheiat, ceea ce înseamnă în special că:
  a. produsul nu este potrivit pentru uz normal,
  b. produsul nu are caracteristicile potrivite pe care ar trebui să le aibă în conformitate cu contractul încheiat,
  c. produsul nu mai este utilizabil în perioada de utilizare garantată de Vânzător,
  d. a fost predat Cumpărătorului în stare incompletă,
  e. este proprietatea unui terț,
  f. ste grevat de un drept al unui terț,
  g. utilizarea sau administrarea lui este limitată prin decizia sau hotărârea autorității competente.
  4. Cumpărătorul poate cere repunerea Produsului în conformitate cu contractul printr-o reparare gratuită sau prin înlocuirea cu un produs nou, cu excepția cazului în care repararea sau înlocuirea este imposibilă sau impune costuri excesive. În astfel de cazuri Vânzătorul propune o altă soluție și informează imediat Clientul despre acest fapt. Clientul în această situație va avea dreptul de a schimba modul de a repune Produsul în stare conformă contractului, incluziv dreptul la reducere de preț sau retragere din contract, în condițiile prevăzute la punctul 6 și 7.
  5. Clientul poate cere retragerea din contract doar în situația în care defectul este semnificativ.
  6. Vânzătorul soluționează reclamația în termen de 14 zile de la data depunerii. Pe fiecare etapă a proceduri de reclamație, Vânzătorul este obligat să respecte termenul limită de mai sus, în cazul nerespectării lui, reclamația este considerată ca fiind soluționată în mod pozitiv.
  7. Vânzătorul, pe fiecare etapă a proceduri de reclamație, va avea dreptul să propună Clientului alte soluții decât cea indicată în reclamație și Vânzătorul se obligă să ia în considerare următoarele condiții:
  a. simplitatea și rapiditatea înlocuirii sau reparării a Produsului,
  b. caracterul defectului - semnificativ sau nesemnificativ
  c. faptul dacă Produsul a fost reclamat deja.
  8. Dispozițiile din alin. 3-5 sunt aplicabile Persoanelor care plasează comanda și nu sunt Consumatorii cu condiția că doar defectele semnificative și imposibil de eliminat vor duce la înlocuirea sau returnarea Produsului. În celelalte cazuri Reclamația duce la repararea Produsului.

  Punctul XIII. DISPOZIȚII FINALE

  1. Politica de Confidențialitate și Anexele sunt o parte integrantă a Regulamentului.
  2. Orice controversă care decurge din executarea dispozițiilor prezentului Regulament va fi soluționată de instanțe generale a căror competență va fi stabilită conform dispozițiilor legii din 17 noiembrie 1964 din Codul de procedura civilă (Dz. U. din 2014, poz. 101 cu modificările ulterioare).